Zpracování mezd včetně personalistiky

Obsluha mzdy od vzniku pracovního poměru až po jeho ukončení.
  • výpočet hrubé mzdy, zákonných odvodu na sociální a zdravotní pojištění a zálohové případně srážkové daně,
  • vyhotovení měsíčních přehledů na OSSZ a zdravotní pojišťovnu,
  • čtvrtletní výpočet zákonného pojištění zaměstnanců,
  • vyhotovení evidenčního listu důchodového pojištění,
  • roční vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a včetně srážkové daně z příjmů fyzických osob,
  • výpočet ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti,
  • vyhotovení pracovní smlouvy, mzdového výměru, přihlášky zaměstnavatele a zaměstnance na OSSZ a zdravotní pojišťovnu, dodatku k pracovní smlouvě, výpověď, dohoda o ukončení pracovního poměru, ohlášky na OSSZ a ZP, zápočtový list.

Máte nejasnosti, dotazy? Kontaktujte nás!

Mám zájem o:
zpracování mezd včetně personalistiky
vedení daňové evidence
zpracování účetnictví
zpracování daňového přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob, daně z přidané hodnoty a silniční daně


„V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004Sb. o některých službách informační společnosti, a to až do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace nadále zasílány“.


604 843 909 ucto@panteragroup.cz servis oken Servis oken Bruntál Servis oken Krnov Servis oken Opava Servis oken Ostrava