Zpracování daňového přiznání

Daňovým přiznáním informujeme finanční úřad o skutečnostech zjištěných prostřednictvím účetnictví nebo daňové evidence.
  • zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob včetně vyhotovení přehledů na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
  • zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně výkazu zisku a ztráty, rozvahy a přílohy
  • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty
  • zpracování přiznání k dani silniční

Máte nejasnosti, dotazy? Kontaktujte nás!

Mám zájem o:
zpracování mezd včetně personalistiky
vedení daňové evidence
zpracování účetnictví
zpracování daňového přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob, daně z přidané hodnoty a silniční daně


„V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004Sb. o některých službách informační společnosti, a to až do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace nadále zasílány“.


604 843 909 ucto@panteragroup.cz servis oken Servis oken Bruntál Servis oken Krnov Servis oken Opava Servis oken Ostrava